fbpx

F2F HEALTH MATTERS

Sledujte projekt #F2FHealthMatters aj na sociálnych sieťach:

Názov projektu: Internacionalizácia inovatívnych európskych zdravých potravín a udržateľných bioriešení na nových globálnych trhoch 

Akronym: F2F Health Matters

Program: COSME – Clusters Go International

Trvanie projektu: 09/2021 – 09/2024

Koordinátor projektu: WAGRALIM (Belgicko)

Link: https://f2f-project.eu/ 

Európsky projekt F2F Health Matters je zameraný na podporu internacionalizácie inovatívnych agropotravinárskych MSP. Projekt realizuje päť špičkových európskych klastrov v oblasti potravinárstva a biohospodárstva: Wagralim (Belgicko), Clusaga (Španielsko), Bioeconomy Cluster (Slovensko), InovCluster (Portugalsko) a Valorial (Francúzsko).

Ciele projektu

Cieľom F2F Health Matters je podporovať rozvoj internacionalizácie malých a stredných podnikov na trhy tretích krajín, ktorými sú Kanada, Japonsko, Vietnam, Južná Kórea, Spojené Arabské Emiráty. Projekt poskytne praktickú podporu pre skupinu vybraných MSP zo zúčastnených regiónov v oblasti prístupu na trhy týchto krajín. Súčasťou projektu sú misie do vybraných krajín, kde sa podnikatelia budú mať možnosť stretnúť s obchodnými partnermi a naštartovať úspešnú spoluprácu pri exporte ich produktov. 

Sektorové zameranie projektu:

  • zdravé potraviny
  • suroviny pre potravinársky priemysel na biologickom základe
  • biotechnológie a biologické riešenia
 

Možnosti pre MSP v rámci projektu:
• Prístup k detailným informáciám o vybraných trhoch – spracované podrobné správy o trhoch tretích krajín a o možnostiach podnikania v týchto krajinách;
• Účasť na tréningoch a školeniach – personalizované školenia pre MSP v oblastiach ako sú trhové regulácie, prístup na trhy, online marketing a pod.;
• Obchodné misie, B2B, networking – zorganizujú sa 3 misie do vybraných krajín, pričom podnikatelia tu budú mať možnosť stretnúť svojich obchodných partnerov a uzatvoriť obchodné kontrakty;
• Finančné a nefinančné formy podpory – zahŕňajú preplatenie konzultačných služieb vybraným podnikateľom, preplatenie cestovných nákladov na obchodné misie do vybraných krajín, ako aj virtuálne školenia na zaujímavé témy podľa výberu podnikateľa.

Cieľové trhy
• Kanada
• Japonsko
• Južná Kórea
• Spojené arabské emiráty (SAE)
• Vietnam

Misia do Japonska, jún 2023
Misia do Spojených arabských emirátov, február 2024

This project has received funding from the European Program for the Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises (COSME) within the framework of the European Strategic Cluster Partnerships – Going International (ESCP-4i)   under grant agreement No 101035906.