fbpx

Ako sa stať členom

Čo znamená byť súčasťou Bioeconomy Clustra?

  • mať prístup k najnovším informáciám v oblasti biohospodárstva,
  • získavať poradenstvo o možnostiach využitia podporných programov na národnej a európskej úrovni,
  • mať možnosť podieľať sa na projektoch klastra,
  • mať prístup k finančným zdrojom na podporu inovácií,
  • získať kontakty na zaujímavých partnerov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Ak máte záujem podieľať sa spolu s nami na rozvoji  biohospodárstva a zdieľate naše hodnoty, budeme radi, ak sa stanete našim členom.

Chcete sa stať členom?

Je potrebné vyplniť

online registračný formulár 

 Tešíme sa na spoluprácu!