fbpx

Novinky

Akčný plán zdravých potravín na Slovensku

Bioeconomy Cluster (Slovensko) v úzkej spolupráci s Univerzitou v Maribore (Slovinsko) implementuje jeden z miestnych akčných plánov projektu Danube S3 Cluster. Tento akčný plán sa zameriava na zdravé potraviny s dvoma cieľmi: (i) navrhnúť riešenia na výzvy, ktorým čelia prvovýrobcovia, pomocou prístupu TR/TO, (ii) využiť príležitosti v digitalizácii agropotravinárskeho sektoru na Slovensku a pripraviť pôdu pre založenie centra digitálnych inovácií. V rámci tohto akčného plánu sú implementované štyri projektové myšlienky:

  • Zníženie tepelného stresu dojníc novým technickým riešením – s cieľom zabezpečiť udržateľnú poľnohospodársku výrobu schopnú dodávať vysokokvalitné suroviny.
  • Precízne hospodárenie s dobytkom pomocou inteligentných štítkov – cieľom je zabezpečiť efektívne riadenie chovu, dosiahnuť lepšie hospodárske výsledky a zabezpečiť požadovanú kvalitu výrobkov.
  • Ochrana produkcie ovocia pred poškodením mrazom – s cieľom vytvoriť skupinu zainteresovaných partnerov zaoberajúcich sa touto témou a pripraviť spoločný návrh operačnej skupiny v rámci EIP-AGRI.
  • Digitálna transformácia agropotravinárskeho sektoru na Slovensku – výmena poznatkov so skúsenými partnermi o budovaní centra digitálnych inovácií v agropotravinárskom priemysle na Slovensku a jeho premene na udržateľný obchodný model.

Úspešne sa zorganizovalo niekoľko stretnutí a školení s cieľom uviesť tieto projektové návrhy a začať sľubnú spoluprácu medzi zúčastnenými stranami, čo môže viesť k inovatívnym prístupom k zapojeniu poľnohospodárskeho sektoru do diskusie o otázkach zdravých potravín. Výsledky tohto projektu budú určené na rozoslanie ďalším zainteresovaným stranám, a to buď prostredníctvom Danube S3 Cluster alebo prostredníctvom komunikačných kanálov Bioeconomy Cluster, ktorý má bohaté skúsenosti s prenosom vedomostí.