fbpx

Únia klastrov Slovenska

Bioeconomy Cluster je od svojho vzniku členom organizácie zastrešujúcej klastre na Slovensku. Únia klastrov Slovenska (ÚKS) podporuje tvorbu a rozvoj klastrovej politiky na Slovensku a podporuje výmenu informácií na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Prostredníctvom členstva v ÚKS získavame prístup k najnovším informáciám o možnostiach podpory klastrov, rozširujeme svoju sieť partnerov a posilňujeme medziklastrovú spoluprácu a zúčastňujeme sa rôznych zaujímavých podujatí.

Viac informácií o ÚKS: http://uksk.sk/