fbpx

CHAIN REACTIONS

Názov projektu: Driving smart industrial growth through value chain innovation

Akronym: CHAIN REACTIONS

Program: Interreg Stredná Európa

Trvanie projektu: 04/2019 – 03/2022

Celkový rozpočet: 2 090 597,00 EUR

Rozpočet BEC: 153 725,00 EUR

Koordinátor: Pannon Business Network (HU)

Link: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CHAIN-REACTIONS.html

Projekt má za cieľ zvýšiť inovačnú kapacitu malých a stredných podnikov. Cieľom je, aby boli podniky schopné absorbovať nové poznatky a pretaviť ich do konkurenčnej výhody, ktorá následne pozitívnym spôsobom ovplyvní aj ich ekonomické výsledky. Rovnako im to umožní začleniť sa do nadnárodných hodnotových reťazcov.

Projekt sa zameriava na 5 sektorov, ktoré boli identifikované ako kľúčové sektory v rámci stratégií inteligentnej špecializácie v jednotlivých partnerských krajinách, konkrétne: moderná výroba; IKT a elektronika; energia a životné prostredie; biohospodárstvo; zdravie.

Projektom sa navrhnú praktické nástroje na meranie inovačného potenciálu a kapacity a vytvoria sa tzv. “inovačné a rastové aliancie” pozostávajúce zo zástupcov znalostného trojuholníka, ktoré budú svojimi kapacitami a odbornými znalosťami podporovať inovácie hodnotových reťazcov. Rovnako sa v rámci projektu zanalyzujú hodnotové reťazce v rámci uvedených sektorov.

Do projektu je zapojených 11 partnerov z 8 krajín strednej Európy a 3 asociovaní partneri.

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

 

 

Projekt je podporený z programu Interreg STREDNÁ EURÓPA financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.