fbpx

Profesijná rada FBP

Bioeconomy Cluster má zastúpenie v Profesijnej rade pre spoluprácu s praxou Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Ide o dobrovoľné združenie zástupcov výrobných, obchodných podnikov a zástupcov Akademickej obce FBP SPU v Nitre. Je ustanovená za účelom koordinácie a podpory všetkých činností súvisiacich so spoluprácou FBP SPU v Nitre s praxou.

Pre viac informácií: https://fbp.uniag.sk/sk/profesijna-rada-fakulty/