fbpx

BIOEAST

bioeast_logo_med

BIOEAST je iniciatíva strednej a východnej Európy pre vedomostné poľnohospodárstvo, akvakultúru a lesníctvo v oblasti biohospodárstva. Poskytuje spoločný strategický rámec pre výskum a inovácie zameraný na vytvorenie trvalo udržateľného sektora biohospodárstva v krajinách strednej a východnej Európy. Ide o otvorenú iniciatívu založenú Ministerstvami pôdohospodárstva krajín V4 (Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko), ku ktorým sa pridali aj Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko a Estónsko.

Bioeconomy Cluster podporuje iniciatívu BIOEAST prostredníctvom účasti na relevantných aktivitách a podujatiach, ktoré majú za cieľ odstrániť rozdiely v oblasti výskumu a inovácií v Európe a rozvinúť excelentnosť v regiónoch s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, a tým rozšíriť účasť subjektov v projektoch Horizontu 2020 a prispieť tak k rozvoju európskeho výskumného priestoru v oblasti biohospodárstva.   

 

http://www.bioeast.eu/