fbpx

BIOECO-UP

Sledujte projekt #BIOECO-UP aj na sociálnych sieťach:

Názov projektu: Circular BioEconomy Market Uptake and Policy Support in Central Europe

Akronym: BIOECO-UP

Program: Interreg Stredná Európa

Trvanie projektu: 04/2023 – 03/2026

Koordinátor projektu: Ministerstvo poľnohospodárstva (Agrárminisztérium), Maďarsko

Link: https://www.interreg-central.eu/projects/bioeco-up/

Hlavnými výzvami obehového biohospodárstva v stredoeurópskom regióne sú nedostatočne rozvinuté biologické hodnotové reťazce, nízka úroveň informovanosti spotrebiteľov a nerovnomerný pokrok v politike medzi východom a západom. Projekt posunie obehové biohospodárstvo vpred tým, že navrhne hodnotové reťazce v biohospodárstve, bude sa snažiť o ovplyvnenie správania spotrebiteľov a podporí transformáciu politík.

Očakáva sa významný dopad projektu vďaka strategickému partnerstvu, ako aj aktívnemu prepojeniu na iniciatívu BIOEAST zloženú z 11 poľnohospodárskych ministerstiev z krajín východnej Európy a podporných inštitúcií. Okrem politiky a podnikateľského sektora bude občianska spoločnosť profitovať z nižšej závislosti od fosílnych produktov a lepšieho využívania biologických produktov.

V rámci projektu sa budú vyvíjať, testovať a zlepšovať riešenia pre nové biologické hodnotové reťazce. Projekt sa bude tiež snažiť o zmenu správania sa občanov pri používaní, výrobe a overovaní bioproduktov oproti súčasnému využívaniu produktov na fosílnom základe. Taktiež sa budú analyzovať opatrenia politiky biohospodárstva v strednej Európe, vypracuje sa stratégiu a akčný plán a navrhnú sa účinné opatrenia biohospodárstva v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2030.

Projekt vyvinie:

  • Postupy medzi-sektorovej spolupráce pri návrhu hodnotových reťazcov v biohospodárstve;
  • Protokol pre hodnotenie produktov biohospodárstva;
  • Stratégiu a Akčný plán biohospodárstva s navrhovanými opatreniami pre Spoločnú poľnohospodársku politiku.

Výsledkom budú nové nadnárodné hodnotové reťazce v biohospodárstve, biologické produkty overené koncovými užívateľmi a opatrenia pre biohospodárstvo integrované do politík krajín strednej a východnej Európy.

Kvalitu výstupov projektu zabezpečia partneri projektu spolu s asociovanými partnermi, pričom konzorcium pozostáva z 12 projektových partnerov. Nadnárodná spolupráca je kľúčová, pretože BIOECO-UP doplní iniciatívu BIOEAST o skúsenosti z Rakúska a Talianska a poskytne nadnárodne testované riešenia, vrátane politických opatrení pripravených na prijatie Ministerstvami poľnohospodárstva.

🌿 Tri dni plné inšpirácie a tvorivosti s Bioeconomy Clustrom! 🌿

Počas troch dní sme si pre Vás v rámci projektu BIOECO-UP pripravili sériu workshopov, kde ste sa mohli naučiť:

🍏 Ako si vyrobiť svoj vlastný cider – Objavili sme tajomstvo výroby domáceho jablkového cideru a potešili seba i svojich blízkych vlastnoručne vyrobeným nápojom!

🍇 Výroba pleťovej kozmetiky z hroznových jadierok – Spoznali sme prírodné recepty na pleťové masky a tonikum, ktoré našu pokožku vyživia a rozžiaria!

🌿 Výroba balzamu a tinktúry z liečivých bylín – Naučili sme sa, ako získať to najlepšie z prírody a pripraviť si vlastné liečivé prípravky pre zdravie a pohodu!

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich nadšenie a tvorivosť! Spoločne objavujme silu biohospodárstva! 💚

 

The project is supported by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme with co-financing from the European Regional Development Fund.