fbpx

BIOMODEL4REGIONS

Sledujte projekt #BIOMODEL4REGIONS aj na sociálnych sieťach:

Názov projektu: BIOMODEL4REGIONS – Podpora zavádzania inovatívnych modelov riadenia s cieľom dosiahnuť lepšie informované rozhodovacie procesy, sociálnu angažovanosť a inovácie v biohospodárstve

Akronym: BIOMODEL4REGIONS

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 07/2022 – 06/2025

Koordinátor projektu: CTECH (Taliansko)

Link: https://www.biomodel4regions.eu/

BIOMODEL4REGIONS  je trojročný projekt v rámci programu Horizont Európa v oblasti inovatívneho riadenia a digitálnych riešení na podporu Zelenej Dohody. Projekt s rozpočtom 2,5 milióna EUR je zameraný na podporu nových biznis stratégií a inovatívnych riadiacich modelov v rámci biohospodárstva na lokálnej/regionálnej úrovni. Cieľom projektu je zlepšiť regionálne rozhodovacie procesy a spoločenskú zainteresovanosť miestnych aktérov v oblasti biohospodárstva. BIOMODEL4REGIONS podporuje prepojenie praxe s medzinárodnými vedecko-výskumnými poznatkami, čo umožní splniť ciele v oblasti udržateľného rozvoja. Stanovené ciele budú dosiahnuté prostredníctvom:

  • podpory rozvoja regionálnych/miestnych návrhov biohospodárskych stratégií,
  • vývoja nových biznis modelov, ktoré umožnia spotrebiteľom, priemyslu/producentom a verejným orgánom prejsť k environmentálne zodpovednému správaniu, a
  • prípravy postupov v oblasti inovácií pre miestnych aktérov. (Pripravené postupy budú zamerané na dosiahnutie klimatickej neutrality prostredníctvom bio-produktov a služieb s nízkou environmentálnou stopou.)

Budovaním na poznatkoch a skúsenostiach, ktoré priniesli roky výskumu a štúdií v odbore biohospodárstva, sa projekt BIOMODEL4REGIONS snaží uviesť do praxe osvedčené postupy a úspešné iniciatívy. Pre vývoj vhodných riadiacich modelov rozvíjajúcich bio-riešenia, BIOMODEL4REGIONS vykoná analýzu v 6 pilotných regiónoch z rôznych oblastí Európy (severná, južná, východná a stredozápadná EÚ). Takýto prístup umožní navrhnúť stratégie,  ktoré budú šité na regionálne podmienky, pričom zohľadnia príležitosti, potenciály, prekážky a kapacity, s využitím surovín, infraštruktúry, investícií, skúseností, inovačných aktivít a spoločných poznatkov v danej oblasti.

Konzorcium projektu tvorí 14 partnerov z 8 rôznych krajín.

Newsletter

 

The project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation program under Grant Agreement N°101060476.