fbpx

Členovia

Zakladajúci členovia

PROUNION a.s.

Radlinského 11, Nitra

www.prounion.sk

Projektové služby, s.r.o.

Valentiniánova 2, Bratislava

www.pseu.sk

Pivovar Trogár, s.r.o.

Rajská 7, Bratislava

www.trogar.eu

Pridružení členovia

Strategickí členovia