fbpx

Mainstreaming the Bioeconomy

Mainstreaming the Bioeconomy je tematická pracovná skupina zriadená v rámci Európskej siete pre rozvoj vidieka, ktorej cieľom je posilniť rozvoj udržateľných hodnotových reťazcov v biohospodárstve vo vidieckych oblastiach. Hlavným zámerom je podpora ekonomického rastu a zamestnanosti pri súčasnom zachovaní a ochrane ekosystémov.

V tejto súvislosti sa tematická skupina zameriava najmä na nasledovné aktivity:

  • skúmanie národných a regionálnych stratégií pre biohospodárstvo,
  • mapovanie existujúcich iniciatív v členských štátoch EÚ,
  • analýza príležitostí rozvoja podnikateľských modelov v oblasti biologických výrobkov vo vidieckych oblastiach,
  • podpora sieťovania odborníkov z praxe, ktorí sa zaoberajú danou témou,
  • formulovanie odporúčaní ohľadom rozvoja udržateľného biohospodárstva.

Od roku 2018 je členom tejto tematickej skupiny aj Bioeconomy Cluster.

Link: https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-work/greening-rural-economy/bioeconomy_en