fbpx

3. Výzva – Spojené arabské emiráty

 • 3. výzva v rámci medzinárodného projektu F2F Health Matters, ktorá slúži na podporu exportných aktivít na trh SAE. Táto jedinečná príležitosť je určená pre MSP v nasledovných sektoroch:
  • Zdravé potraviny
  • Biologické (prírodné) funkčné prísady – prísady, aditíva, iné technické pomocné látky
  • Biologické riešenia – bio-hnojivá, biologické pesticídy, stimulanty a ďalšie bio-technologické riešenia pre oblasť poľnohospodárstva
 
 • Formy podpory, ktoré je možné získať:
  • Konzultačné služby – poradenstvo a služby konzultantov do výšky 3 000€ – na mieru šité poradenstvo k prieniku na trh SAE, pomoc pri hľadaní obchodných partnerov a pod.;
  • Účasť na podnikateľskej misii – preplatenie cestovných nákladov do výšky 2 000€ – plánovaná je kolektívna misia do SAE v januári/februári 2024, kde bude možnosť stretnúť obchodných partnerov a dohodnúť si spoluprácu;
  • Účasť na školeniach zameraných na špecifiká trhu SAE (regulácie,  marketing, stratégie prieniku na trh, a pod.)
 
 • Výzva je otvorená do 7.6.2023 
 • Výber podnikateľov bude ukončený v priebehu júla 2023, po ktorom nasledujú špecializované školenia a personalizované poradenské služby pre vybrané MSP. Misia do SAE je naplánovaná na začiatok roka 2024.
 • Pre plnú podporu pri procese uchádzania sa o uvedené formy podpory nás kontaktuje – info@bioeconomy.sk

7.6.2023

This project has received funding from the European Program for the Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises (COSME) within the framework of the European Strategic Cluster Partnerships – Going International (ESCP-4i)   under grant agreement No 101035906.