fbpx

DTC Network

Sieť dunajských transferových centier je dynamická nadnárodná štruktúra zameraná na posilnenie inovácií a transferu poznatkov medzi univerzitami a podnikateľskou sférou. V súčasnosti má 13 členov v 9 krajinách dunajského regiónu. V rámci Slovenska je súčasťou siete Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

S cieľom podporiť aktivity siete a zabezpečiť prepojenie na priemyselných aktérov sa Bioeconomy Cluster stal tzv. DTC Office – kanceláriou podporujúcou SPU pri aktivitách transferu poznatkov a technológií relevantným užívateľom.

Viac informácií nájdete na webe DTC Network: http://www.dtcnetwork.eu/