fbpx

BIOSMART

Názov projektu: Stratégia Bioeconomy Clustra pre rozvoj inteligentného biohospodárstva
Akronym: BIOSMART
Rozpočet celkom: 36 000 EUR
Štátna dotácia: 25 200 EUR
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo hospodárstva SR
Schéma: Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií 2017-2020 (schéma pomoci de minimis DM – 13/2017)

 

Hlavným cieľom predkladaného projektu je vypracovanie stratégie Bioeconomy Clustra pre svojich členov s ohľadom na výzvy a možnosti prinášané v rámci koncepcie Priemysel 4.0 (Industry 4.0), a tým podpora rastu konkurencieschopnosti členov klastra prostredníctvom rozvoja inovácií, inteligentných riešení a efektívnych výrobných procesov.

Projekt pozostáva zo 4 aktivít. Hlavnou aktivitou projektu je vytvorenie stratégie BEC, ktorá bude určená pre členov klastra a bude zameraná na implementáciu Priemyslu 4.0 v odvetviach biohospodárstva. Súčasťou tejto aktivity je tiež vytvorenie expertnej databázy, ktorá bude pozostávať z relevantných odborníkov v rôznych oblastiach biohospodárstva z výskumných ústavov a univerzít, MSP, NGO, príp. aj z radov tvorcov politík a bude slúžiť členom klastra pri riešení konkrétneho problému.

Ďalšie aktivity zahŕňajú organizáciu workshopu zameraného na možnosti využitia riešení Priemyslu 4.0 v praxi a tiež účasť zástupcov klastra na medzinárodných podujatiach s cieľom prezentácie BEC a jeho členov a zároveň tvorby medzinárodných partnerstiev pre budúce projekty.

Biohospodárstvo

Biohospodárstvo a inovácie – článok z workshopu “Inteligentné biohospodárstvo”