fbpx

Greet CE

Sledujte projekt #GreetCE aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Zelená transformácia v strednej Európe

Akronym: Greet CE

Program: Interregional Innovation Investment Instrument (I3)

Trvanie projektu: 11/2023 – 11/2025

Koordinátor projektu: KSSENA – Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region, Slovinsko

Link: www.greetce.eu

Projekt Greet CE využíva multidisciplinárny prístup k inteligentnej špecializácii s cieľom zvýšiť inovačnú kapacitu regionálnych malých a stredných podnikov (MSP), najmä v menej rozvinutých regiónoch strednej Európy a v jednom najvzdialenejšom európskom regióne Madeira. Konzorcium pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich krajín strednej a južnej Európy urýchli praktickú schopnosť regiónov založiť svoj budúci rozvoj na ich jedinečných konkurenčných výhodách (zdroje a aktíva) a kľúčových sociálno-ekonomických výzvach.

Projekt Greet CE, ktorý sa zameriava predovšetkým na zelenú transformáciu, je v súlade so špecifickými potrebami a príležitosťami cieľových regiónov v rámci kľúčových domén medziregionálnych oblastí inovačných investícií (I3). Hlavným cieľom je posilniť inovačné ekosystémy v sektore biohospodárstva, najmä pre MSP v cieľových zaostalých regiónoch. Tento cieľ dopĺňa prioritné oblasti inteligentnej špecializácie o horizontálne opatrenia určené na zabezpečenie vhodných podnikateľských rámcov. Efektívne monitorovanie a hodnotenie sú kľúčové pre zosúladenie oblastí znalostí (schopností) s potenciálnymi medzerami na trhu, čo vedie k vytvoreniu diferencovaných produktov a služieb založených na znalostiach.

Novinky: