Novinky

Reakcia projektu CHAIN REACTIONS na situáciu ohľadom koronavírusu publikovaná ako príklad dobrej praxe na Fóre COVID-19 v rámci Európskej platformy pre spoluprácu klastrov (ECCP).

Ako bolo odsúhlasené partnermi počas online stretnutia riadiaceho výboru projektu dňa 21.4.2020, projekt CHAIN REACTIONS, ktorý sa zameriava na posilnenie priemyselného rastu prostredníctvom inovácií hodnotových reťazcov, prispôsobí svoje aktivity s cieľom reagovať na súčasnú situáciu ohľadom COVID-19 a na jej potenciálne dopady na hodnotové reťazce v regióne Strednej Európy.

Pandémia bude mať značný dopad na všetky sektory, ktorými sa projekt zaoberá (IKT a elektronika, energia a životné prostredie, pokročilá výroba, zdravie a biohospodárstvo), a tak sa medzinárodné partnerstvo rozhodlo zamerať na efekty týchto dopadov na hodnotové reťazce. Urobí tak v priebehu implementácie pilotných aktivít. Partneri zodpovední za jednotlivé sektory zhodnotia potenciál dopadov tejto novovzniknutej situácie na hodnotové reťazce a navrhnú riešenia prostredníctvom rôznych obchodných modelov.

Fórum COVID-19 umožňuje zdieľať potreby, ponuky, otázky, skúsenosti a riešenia so širokou komunitou priemyselných klastrových aktérov. Fórum je otvorené pre všetkých registrovaných používateľov platformy ECCP. Je dostupné na nasledovnom linku: https://www.clustercollaboration.eu/forum/covid-19-response-forum