fbpx

CEE2ACT

Sledujte projekt #CEE2ACT aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Posilnenie krajín strednej a východnej Európy v rozvoji obehových
stratégií biohospodárstva a vypracovaní akčných plánov

Akronym: CEE2ACT

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 09/2022 – 08/2025

Celkový rozpočet:  EUR 3 998 373

Rozpočet BEC:  EUR 203 500

Koordinátor projektu: Geonardo Environmental Technologies, Maďarsko

Link: https://www.cee2act.eu/ 

Cieľom projektu je podporiť 10 krajín strednej a východnej Európy (Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko) v rozvoji ich bio-hospodárskych stratégií a to prostredníctvom transferu znalostí a využitia inovatívnych riadiacich modelov zo skúsenejších krajín, s vyspelejšou biohospodárskou politikou (Rakúsko, Belgicko, Fínsko, Nemecko, Španielsko, Švédsko, Holandsko). Projekt vytvorí súbor národných plánov (roadmaps) biohospodárskych stratégií v cieľových krajinách, včítane konkrétnych akčných plánov, ktoré budú výsledkom participatívneho prístupu zdola nahor. Tieto plány zosúladia záväzky a ambície sektorov biohospodárstva a budú základom národnej politiky, ktorú by mali príslušné orgány prijať ako oficiálnu stratégiu. V rámci projektu budú zriadené národné centrá biohospodárstva; tie by mali zabezpečiť udržateľnosť projektu vo forme lepších a informovaných rozhodovacích procesov, využívajúcich spoločenskú angažovanosť a inovácie.

Projektové konzorcium je tvorené 17-timi partnermi zo 17-tich krajín.

Tlačové správy

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101060280