fbpx

RIBES

Sledujte projekt #RIBES aj na sociálnych sieťach:

 

Názov projektu: Regionálne inkluzívne biologické riešenia v podnikaní 

Akronym: RIBES

Program: Horizont Európa

Trvanie projektu: 03/2024 – 02/2027

Koordinátor projektu: INCE Iniziativa Centro Europea – Segretariato Esecutivo (Taliansko) 

Link: www.ribesproject.eu

RIBES sa zaoberá posilnením zavádzania biologických inovácií prostredníctvom nových modelov riadenia a obchodných modelov vyvinutých na základe využívania princípov obehového biohospodárstva, sociálnych inovácií a rozvoja vidieka, čím prispieva k prechodu z lineárneho na obehové hospodárstvo v 9 európskych regiónoch, ktoré zaostávajú v inovačnom rozvoji. Aktivity projektu sa zameriavajú na špecifické sub-národné úrovne, ale zahŕňajú aj proaktívne šírenie a replikáciu na úrovni krajiny.

RIBES vykonáva hĺbkové multidisciplinárne hodnotenie regionálnych biohospodárskych ekosystémov a skúma možné korelácie medzi sociálno-ekonomickými trendmi, úzkymi miestami v inováciách a úlohou primárneho sektora. RIBES poskytuje inovatívne a prispôsobené riešenia v oblasti riadenia a obchodné modely, ktoré sú schopné posilňovať hodnotové reťazce obehového biohospodárstva na regionálnej úrovni, s osobitnou pozornosťou venovanou udržateľnosti regionálnych inkluzívnych biologických podnikateľských riešení, čím prispieva k posilneniu rozvoja vidieka a inovácií v zúčastnených regiónoch.

RIBES implementuje 9 lokálnych transformačných fór (MTF) založených na konceptoch živých laboratórií a otvorených inovácií s cieľom riešiť zložité spoločenské výzvy a problémy tým, že do centra pozornosti kladie aktívne zapojenie zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť systémové transformačné zmeny v troch pilieroch rozvoja inovácií (technologický, sociálny a ekonomický) pri spoluvytváraní na mieru šitých modelov podnikania a riadenia.

Projekt zahŕňa 20 partnerov zo 14 európskych krajín.

This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe Research and innovation programme under grant agreement No. 101134911