fbpx

Tlačová správa z konferencie COINTT 2023

Aj tento rok Centrum vedecko-technických informácií SR zorganizovalo odbornú konferenciu na tému transferu technológií na Slovensku. Konala sa v dňoch 24. – 25. októbra 2023, pričom na dvoch pódiách sa vystriedalo viac ako 50 prezentujúcich z domova i zo zahraničia. […]

Continue Reading

Bioeconomy Cluster na výstave Agrokomplex

V dňoch 17. – 20. augusta 2023 sa konal 48. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. A Bioeconomy Cluster bol jeho súčasťou! V stánku v pavilóne M3 sme privítali množstvo zaujímavých hostí a partnerov, prezentovali naše projekty a hrdo […]

Continue Reading

Hodnotenie žiadostí o grant

Výzva na podporu inovácií v biohospodárstve bola vyhodnotená odbornými hodnotiteľmi. Víťazi môžu financie využiť na prípravu, vývoj inovatívnych riešení, návrhov prototypov a demonštračných modelov. Okrem toho ich môžu investovať do výskumu, vývoja, realizácie experimentálnych prác i ochranu duševného vlastníctva. Zoznam […]

Continue Reading

Výzva na podporu biohospodárstva na Slovensku vyhlásená!

Bioeconomy Cluster spúšťa výzvu na podporu malých inovatívnych projektov v oblasti biohospodárstva. Ide napríklad o poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné  hospodárstvo, rybné hospodárstvo a akvakultúru, produkciu papiera a celulózy, drevospracujúci a nábytkársky priemysel, stavebníctvo, biotechnologické a časť chemických a energetických odvetví využívajúcich […]

Continue Reading

Pozvánka na konferenciu: COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER

V dňoch 19. – 21.10.2021 sa bude konať odborná konferencia s medzinárodnou účasťou o transfere technológií, duševnom vlastníctve a podnikaní. Konferencia je venovaná témam: podnikanie a spolupráca/verejnej sféry s komerčnou sférou (Stage CO – COOPERATION), inovácie (Stage IN – INNOVATION) a […]

Continue Reading

Bioeconomy Cluster na podujatí „Tradície slovenského vidieka“

V dňoch 19. – 22.8.2021 sa v areáli Agrokomplexu v Nitre konalo podujatie edukačného charakteru s cieľom poukázať na tradície v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve, na ktorom nesmel chýbať ani Bioeconomy Cluster. V stánku nášho partnera a člena PEDAL Consulting boli odprezentované rôzne produkty dennej spotreby vyrobené z prírodných […]

Continue Reading

Prihláste sa na odber noviniek projektu CO-FRESH

Prihláste sa na odber noviniek projektu CO-FRESH a dostávajte zaujímavé novinky o projekte. K odberu sa môžete prihlásiť na webe: https://co-fresh.eu/contact/

Continue Reading

SIEA vytvorila web s informáciami o klastroch

SIEA vytvorila nový informačný web v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“. Podstránka NP inovujme.sk poskytuje široké možnosti informovania o podstatných novinkách a informáciách zo sveta klastrov, podporných programov a schém v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Na platforme je takisto priestor pre propagáciu aktivít jednotlivých klastrov a odborné diskusie. Viac informácií […]

Continue Reading

Bioeconomy Cluster na ekoinovačnej mape Slovenska

Vznikla prvá verzia mapy podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je aj Bioeconomy Cluster. Mapu nájdete tu. Na mape sa nachádzajú podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe či organizačných procesov.  Ekoinovačná mapa obsahuje jedenásť filtrov, ktoré približujú […]

Continue Reading

Bioeconomy Cluster v diskusii s europoslancami

Dňa 13.11.2020 sa uskutočnilo online diskusné fórum stakeholderov s poslancami Európskeho parlamentu Michalom Wiezikom, Martinom Hojsíkom, Róbertom Hajšelom a Ivanom Štefancom. Témou diskusie bola “Európa v klimatickej pohotovosti – Ako prispievame k riešeniu globálnej ekologickej krízy?” Do diskusie sa prostredníctvom […]

Continue Reading