Výzva na podporu biohospodárstva na Slovensku vyhlásená!

Bioeconomy Cluster spúšťa výzvu na podporu malých inovatívnych projektov v oblasti biohospodárstva. Ide napríklad o poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesné  hospodárstvo, rybné hospodárstvo a akvakultúru, produkciu papiera a celulózy, drevospracujúci a nábytkársky priemysel, stavebníctvo, biotechnologické a časť chemických a energetických odvetví využívajúcich […]

Continue Reading

Pozvánka na konferenciu: COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER

V dňoch 19. – 21.10.2021 sa bude konať odborná konferencia s medzinárodnou účasťou o transfere technológií, duševnom vlastníctve a podnikaní. Konferencia je venovaná témam: podnikanie a spolupráca/verejnej sféry s komerčnou sférou (Stage CO – COOPERATION), inovácie (Stage IN – INNOVATION) a […]

Continue Reading

Bioeconomy Cluster na podujatí „Tradície slovenského vidieka“

V dňoch 19. – 22.8.2021 sa v areáli Agrokomplexu v Nitre konalo podujatie edukačného charakteru s cieľom poukázať na tradície v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve, na ktorom nesmel chýbať ani Bioeconomy Cluster. V stánku nášho partnera a člena PEDAL Consulting boli odprezentované rôzne produkty dennej spotreby vyrobené z prírodných […]

Continue Reading

Prihláste sa na odber noviniek projektu CO-FRESH

Prihláste sa na odber noviniek projektu CO-FRESH a dostávajte zaujímavé novinky o projekte. K odberu sa môžete prihlásiť na webe: https://co-fresh.eu/contact/

Continue Reading

SIEA vytvorila web s informáciami o klastroch

SIEA vytvorila nový informačný web v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“. Podstránka NP inovujme.sk poskytuje široké možnosti informovania o podstatných novinkách a informáciách zo sveta klastrov, podporných programov a schém v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Na platforme je takisto priestor pre propagáciu aktivít jednotlivých klastrov a odborné diskusie. Viac informácií […]

Continue Reading

Bioeconomy Cluster na ekoinovačnej mape Slovenska

Vznikla prvá verzia mapy podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je aj Bioeconomy Cluster. Mapu nájdete tu. Na mape sa nachádzajú podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe či organizačných procesov.  Ekoinovačná mapa obsahuje jedenásť filtrov, ktoré približujú […]

Continue Reading

Bioeconomy Cluster v diskusii s europoslancami

Dňa 13.11.2020 sa uskutočnilo online diskusné fórum stakeholderov s poslancami Európskeho parlamentu Michalom Wiezikom, Martinom Hojsíkom, Róbertom Hajšelom a Ivanom Štefancom. Témou diskusie bola “Európa v klimatickej pohotovosti – Ako prispievame k riešeniu globálnej ekologickej krízy?” Do diskusie sa prostredníctvom […]

Continue Reading

Klastre je potrebné zahrnúť do plánu obnovy členských štátov EÚ

Dňa 30. júna 2020 sa konala virtuálna konferencia zástupcov Európskej klastovej aliancie s európskym komisárom Thierry Bretonom, v rámci ktorej sa diskutovalo o úlohe klastrov v procese hospodárskej obnovy jednotného európskeho trhu. Komisár Breton vyjadril záujem spolupracovať s klastrami, ktoré […]

Continue Reading

Rozhovor s Dušanom Knezovičom

Prečítajte si zaujímavý rozhovor s našim členom Dušanom Knezovičom z Konopného družstva. V rozhovore sa okrem iného dozviete, aké všestranné využitie má konopa aj v súvislosti s rozvojom biohospodárstva a prečo je dôležité uplatňovanie princípov kooperatívnej ekonomiky. Celý článok nájdete […]

Continue Reading

Slovensko súčasťou výskumného združenia pre potraviny, výživu a zdravie

Slovensko sa prostredníctvom Národnej platformy AgroBioFood Nitra, ktorej zakladajúcim členom je aj BEC, stalo jedným z členov výskumného konzorcia zameraného na potraviny, výživu a zdravie (FNH-RI). Jeho cieľom je vytvoriť digitálnu infraštruktúru umožňujúcu vedcom spájať a využívať výskumné údaje vytvorené […]

Continue Reading