Bioeconomy Cluster na ekoinovačnej mape Slovenska

Vznikla prvá verzia mapy podporného ekoinovačného ekosystému Slovenskej republiky, ktorej súčasťou je aj Bioeconomy Cluster.
Mapu nájdete tu.

Na mape sa nachádzajú podporné organizácie a nástroje, ktoré môžu pomôcť preložiť často abstraktné ciele udržateľnosti do praxe či organizačných procesov. 

Ekoinovačná mapa obsahuje jedenásť filtrov, ktoré približujú podporný eko-inovačný ekosystém na Slovensku v nasledujúcich oblastiach: 

 • finančná podpora,
 • informovanosť,
 • vzdelávanie,
 • výskum,
 • vývoj,
 • poradenstvo,
 • startup, inkubátor, akcelerátor,
 • klastre, asociácie a platformy,
 • transfer technológií,
 • súťaže a ceny,
 • rozvoj politík.

V mape sa nachádzajú aj také elementy, ktoré sa síce vyslovene nevenujú eko-inováciám, ale ich rozvoj a implementáciu môžu podporiť.

Keďže je eko-inovačný ekosystém dynamický proces a prechod k udržateľnosti a znižovanie nepriaznivého dopadu na životné prostredie sa stávajú každým dňom dôležitejšími, do mapy budú postupne pridávané nové podporné iniciatívy a motivačné nástroje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *