Členovia

Zakladajúci členovia:

PROUNION a.s.

Piaristická 2, Nitra

www.prounion.sk

Projektové služby, s.r.o.

Valentiniánova 2, Bratislava

www.pseu.sk

Pivovar Trogár, s.r.o.

Rajská 7, Bratislava

www.trogar.eu


Pridružení členovia

KONDOR EU, s.r.o.

Tatranská 50, Nové Zámky

KEĽO A SYNOVIA s.r.o.

Hlavná 137, Veľké Teriakovce

KORO, s.r.o.

Chrenovisko 2674, Rimavská Sobota

www.koro.sk

FRUCTOP s.r.o.

Ostratice 144

www.fructop.sk

Konopné družstvo

Družstevná 105, Badín

www.hempcluster.eu

Poľnohospodárske družstvo Badín

Družstevná 73, Badín

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach

Mjr. Gondu 74, Žemberovce

www.pdzemberovce.webnode.sk

AGRO Divízia s.r.o.

Sov. armády 431, Selice

www.agro-divizia.sk

AGB GROUP s.r.o.

Beňuš 496, Beňuš

www.agbgroup.sk

PEDAL Consulting, s.r.o.

Bjornsonova 4807/5, Martin

www.pedal-consulting.eu

PeWaS, s.r.o.

Vansovej 2, Bratislava

www.pewas.sk


Strategickí členovia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra

www.uniag.sk

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Hlohovecká 2, Lužianky

www.nppc.sk

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Akademická 4, Nitra

www.agroinstitut.sk