fbpx

SPÁJAME PRAX
S VEDOU A VÝSKUMOM

Podporujeme rozvoj inovačného ekosystému

Podporujeme spoluprácu v oblasti inovácií a vzájomnú výmenu informácií medzi členmi klastra. Ide  primárne o zástupcov podnikateľskej sféry (podniky v sektore pôdohospodárstva a potravinárstva), zástupcov výskumu, vývoja a vzdelávania, zástupcov regionálnych a miestnych samospráv a v neposlednom rade zástupcov tretieho sektora. Keďže biohospodárstvo je veľmi komplexnou témou, klaster sa zaoberá nielen pôdohospodárstvom, ale aj ďalšími biologickými odvetviami. Hlavným cieľom klastra je spolupráca s praxou a zároveň prepájanie praxe s vedou a výskumom. Klaster v tomto ohľade vyhľadáva možnosti podpory inovácií, zabezpečuje zastupovanie svojich členov, zastrešuje spoločné vystupovanie, propagáciu a presadzuje spoločné záujmy.

Zapájame sa do medzinárodnej spolupráce

Klaster sa orientuje na riešenie spoločných projektov so zameraním na oblasť biohospodárstva, ktoré dopomôžu k rozvoju jeho členov, k inováciám, transferu poznatkov a technológií a k riešeniu problémov jednotlivých členov klastra. V rámci medzinárodného prostredia sa klaster orientuje najmä na vyhľadávanie príležitostí spolupráce s krajinami EÚ, avšak v posledných rokoch rozširuje svoj záber spolupráce aj ďaleko za európske hranice a vyhľadáva možnosti aj na vzdialenejších trhoch, a to najmä pre svojich členov. 

Zabezpečujeme transfer poznatkov

Pri networkingu a rozvoji medzinárodnej spolupráce BEC čerpá zo svojho členstva v rôznych európskych klastrových platformách, sieťach a iniciatívach. To nám umožňuje získavať informácie a prepájať všetkých relevantných aktérov biohospodárstva počnúc tvorcami politík, zástupcami vedecko-výskumných organizácií, podnikateľských subjektov, až po odbornú a laickú verejnosť.

Bioeconomy Cluster bol v roku 2023 už po tretíkrát certifikovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýzy a získal bronzovú známku excelentnosti klastra, čím sa zaraďuje medzi špičkové európske klastre v oblasti manažmentu a riadenia.

 

Bioeconomy Cluster bol v rámci národného hodnotenia výkonnosti klastrov, ktoré realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, zaradený medzi najvyspelejšie klastre na Slovensku v kategórii “rozvinutý klaster“.

Pozvánky na podujatia

Bioeconomy Cluster v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Vás pozýva na workshop “Biohospodárstvo na Slovensku – ako ďalej”. Dozviete sa, ako môže prispieť národný hub k budovaniu ekosystému biohospodárstva na Slovensku, ako je biohospodárstvo zapracované do strategických dokumentov na národnej úrovni a aké formy podpory pre Vás existujú.

Našim špeciálnym hosťom bude pani Virginia Puzzolo – vedúca programu Circular Bio-based Europe, ktorá nám predstaví výzvy pre inovátorov v biohospodárstve spustené v apríli 2024 a otvorené až do septembra 2024. Zapojiť do nich sa môžete aj Vy! Tak neváhajte využiť túto jedinečnú príležitosť dozvedieť sa najaktuálnejšie informácie od tých najpovolanejších a staňte sa aj Vy súčasťou jednej veľkej biohospodárskej rodiny!

Kedy: 22. mája 2024 v čase 11:30 – 17:00

Kde: Hotel TATRA, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Kompletný program nájdete TU! 
 
Tešíme sa na Vás!
 
Podujatie je organizované v rámci projektov CEE2ACT a BOOST4BIOEAST financovaných z programu Horizont Európa.

 

Príďte si aj Vy vyskúšať výrobu pleťovej kozmetiky z hroznových jadierok!

Kedy: 23. mája 2024 o 10:00 hod.

Kde: Piváreň U Vlka, Svätoplukova 903/11, Nitra-Zobor

Svoju účasť potvrďte na telefónnom čísle: 0905 394 692 alebo emailom na: ilkova@prounion.sk 

_________________________________________________________

 

Vyrobte si s nami balzam a tinktúru z liečivých bylín!

Kedy: 7. júna 2024 o 14:00 hod.

Kde: Sídlo Bioeconomy Clustra, Radlinského 11, Nitra

Svoju účasť potvrďte na telefónnom čísle: 0905 394 692 alebo emailom na: ilkova@prounion.sk