Podujatia

Kick-off meeting a 1. Steering Committee meetingPP foto

Miesto konania: Sinaia, Rumunsko

Termín: 25. – 26.09.2018

South Muntenia Regional Development Agency ako vedúci partner projektu zorganizoval úvodnú konferenciu a úvodné stretnutie partnerov projektu v meste Sinaia v Rumunsku. Na otváracej konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 zástupcov klastrov, podnikateľov, výskumu, samospráv, ako aj zástupcov projektových partnerov. Cieľom bolo predstaviť projekt a jeho budúce aktivity.

 

2. Steering Committee meeting Foto

Miesto konania: Maribor, Slovinsko

Termín: 11. – 12.4.2019

Počas stretnutia partneri prediskutovali progres v rámci doposiaľ zrealizovaných aktivít v rámci projektu a spoločne plánovali ďalšie aktivity do budúcich období. Diskusia prebiehala najmä k regionálnym analýzam, ktoré mapujú ekonomické a politické prostredie a inovačný potenciál klastrov v jednotlivých krajinách/regiónoch zapojených do projektu,  a tiež k inovačným auditom, ktoré tvoria jeden z dôležitých výstupov projektu.

 

Focus Group na tému „Zdravé potraviny“ a 1st Year Review

Miesto konania: Bukurešť, RumunskoIMG_3283

Termín: 25. – 26.6.2019

Podtémami fokusovej skupiny „Zdravé potraviny“ boli funkčné potraviny a inteligentné poľnohospodárstvo. Účastníci v priebehu podujatia identifikovali hlavné potreby v daných témach a navrhli možné riešenia, z čoho následne vznikali nápady na nové projekty.

V rámci podujatia sa tiež konalo stretnutie projektových partnerov s manažérom JS, kde bol jednotlivými vedúcimi pracovných balíkov odprezentovaný dosiahnutý progres v priebehu uplynulého roka implementácie projektu.