Podujatia

Kick-off meeting a 1. Steering Committee meetingPP foto

Miesto konania: Sinaia, Rumunsko

Termín: 25. – 26.09.2018

South Muntenia Regional Development Agency ako vedúci partner projektu zorganizovala úvodnú konferenciu a úvodné stretnutie partnerov projektu v meste Sinaia. Na otváracej konferencii sa zúčastnilo viac ako 100 zástupcov klastrov, podnikateľov, výskumu, samospráv, ako aj zástupcov projektových partnerov. Cieľom bolo predstaviť projekt a jeho budúce aktivity.

 

2. Steering Committee meeting Foto

Miesto konania: Maribor, Slovinsko

Termín: 11. – 12.4.2019

Počas stretnutia partneri prediskutovali progres v rámci doposiaľ zrealizovaných aktivít v rámci projektu a spoločne plánovali ďalšie aktivity do budúcich období. Diskusia prebiehala najmä k regionálnym analýzam, ktoré pripravuje každý partner a tiež k inovačným auditom, ktoré tvoria jeden z dôležitých výstupov projektu.