Klastre je potrebné zahrnúť do plánu obnovy členských štátov EÚ

Dňa 30. júna 2020 sa konala virtuálna konferencia zástupcov Európskej klastovej aliancie s európskym komisárom Thierry Bretonom, v rámci ktorej sa diskutovalo o úlohe klastrov v procese hospodárskej obnovy jednotného európskeho trhu. Komisár Breton vyjadril záujem spolupracovať s klastrami, ktoré […]

Continue Reading

Praktické tipy ako úspešne podnikať a čeliť krízovým situáciám zahrnuté vo vzdelávacom programe vytvorenom v rámci Interreg DTP sú dostupné pre organizácie v celej EÚ

Podpora podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom je cieľom medzinárodného projektu DanubeChance2.0, ktorý je implementovaný v podunajskom regióne. Svoje sily v rámci projektu spája 12 partnerov a päť asociovaných inštitúcií z 13 krajín Európy. Jedným z partnerov projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa […]

Continue Reading

Rozhovor s Dušanom Knezovičom

Prečítajte si zaujímavý rozhovor s našim členom Dušanom Knezovičom z Konopného družstva. V rozhovore sa okrem iného dozviete, aké všestranné využitie má konopa aj v súvislosti s rozvojom biohospodárstva a prečo je dôležité uplatňovanie princípov kooperatívnej ekonomiky. Celý článok nájdete […]

Continue Reading

Slovensko súčasťou výskumného združenia pre potraviny, výživu a zdravie

Slovensko sa prostredníctvom Národnej platformy AgroBioFood Nitra, ktorej zakladajúcim členom je aj BEC, stalo jedným z členov výskumného konzorcia zameraného na potraviny, výživu a zdravie (FNH-RI). Jeho cieľom je vytvoriť digitálnu infraštruktúru umožňujúcu vedcom spájať a využívať výskumné údaje vytvorené […]

Continue Reading

Výzva na podávanie prihlášok do medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky

Hľadáme sociálne podniky, investorov a tvorcov politík, ktorí chcú spoločne pracovať na zlepšovaní oblasti sociálneho podnikania. Aj súčasná situácia s koronavírusom nám ukázala, ako veľmi potrebujeme organizácie, ktoré vytvárajú spoločenskú a ekologickú hodnotu a ekosystém, v ktorom môžu prosperovať. Cieľom medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky […]

Continue Reading

Projekt Finance4SocialChange: Smerom k udržateľnému sociálnemu investovaniu

Medzinárodný projekt Finance4SocialChange zameraný na podporu sociálneho podnikania v podunajskom regióne v rámci svojich aktivít zahŕňa vzdelávanie, výmenu skúseností, súťaž pre sociálne podniky a aj prezentáciu najlepších podnikateľských nápadov investorom. Sociálne podniky vytvárajú milióny pracovných miest (v EÚ zamestnávajú 13,6 […]

Continue Reading

Stretnutia podnikateľov druhej šance – B2B workshopy

Podpora podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom je cieľom medzinárodného projektu DanubeChance2.0, ktorý je implementovaný v podunajskom regióne. Svoje sily v rámci projektu spája 12 partnerov a päť asociovaných inštitúcií z 13 krajín Európy. Jedným z partnerov projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa […]

Continue Reading

Možnosti podpory podnikateľov prostredníctvom záchranných a revitalizačných opatrení v podunajskom regióne

Podpora podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom je cieľom medzinárodného projektu DanubeChance2.0, ktorý je implementovaný v podunajskom regióne. Svoje sily v rámci projektu spája 12 partnerov a päť asociovaných inštitúcií z 13 krajín Európy. Jedným z partnerov projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa […]

Continue Reading

Predstavujeme značku POHAN

Pozrite si zaujímavý rozhovor s Ivanom Štoselom o slovenskej odevnej značke POHAN. Aj toto je biohospodárstvo! Predstavenie značky POHAN – video

Continue Reading

Udržateľná a obehová bioekonomika na Slovensku

PEDAL Consulting a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre za podpory Bioeconomy Clustra a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra zorganizovali v Nitre dňa 22. októbra 2018 workshop zameraný na tému udržateľnej a obehovej bioekonomiky. Podujatie bolo spojené prostredníctvom telemostu s hlavným podujatím v Bruseli, pričom počas spojenia boli prezentované […]

Continue Reading