Medzinárodné podujatie „Eco Construction – building with wood, recycling and reuse“

V dňoch 13.-14.3.2019 sa v Linzi uskutoční medzinárodné podujatie s názvom „Eco Construction – building with wood, recycling and reuse“. Podujatie je organizované rakúskym klastrom Business Upper Austria Cleantech Cluster v rámci medzinárodného projektu DanuBioValNet. Cieľom podujatia je podporiť spoluprácu klastrov, MSP (malých […]

Continue Reading

Medzinárodné podujatie „Biopackaging – Let´s create future together“

Dňa 6.3.2019 sa vo Viedni uskutoční medzinárodné podujatie s názvom „Biopackaging – Let´s create future together“. Podujatie je organizované rakúskou agentúrou Business Upper Austria v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinska v rámci medzinárodného projektu DanuBioValNet. Cieľom podujatia je podporiť spoluprácu klastrov, MSP […]

Continue Reading

Udržateľná a obehová bioekonomika na Slovensku

PEDAL Consulting a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre za podpory Bioeconomy Clustra a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra zorganizovali v Nitre dňa 22. októbra 2018 workshop zameraný na tému udržateľnej a obehovej bioekonomiky. Podujatie bolo spojené prostredníctvom telemostu s hlavným podujatím v Bruseli, pričom počas spojenia boli prezentované […]

Continue Reading

Zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra na workshope v Bruseli

7 .- 8. mája 2018 sa v Bruseli uskutočnil workshop a projektový míting European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI), na ktorom zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra prezentovali zámery, ciele a priority platformy v európskom priestore. Link na celý článok: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/fff/

Continue Reading

Produktové línie pre doménu „Zdravé potraviny a životné prostredie“

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila dňa 9. novembra 2017 „Produktové línie“ pre doménu „Zdravé potraviny a životné prostredie“. Súhrnná správa je dostupná tu.  

Continue Reading