Zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra na workshope v Bruseli

7 .- 8. mája 2018 sa v Bruseli uskutočnil workshop a projektový míting European Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNH-RI), na ktorom zástupcovia Národnej platformy AgroBioFood Nitra prezentovali zámery, ciele a priority platformy v európskom priestore. Link na celý článok: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/fff/

Continue Reading

Produktové línie pre doménu “Zdravé potraviny a životné prostredie”

Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie schválila dňa 9. novembra 2017 “Produktové línie” pre doménu “Zdravé potraviny a životné prostredie”. Súhrnná správa je dostupná tu.  

Continue Reading