Medzinárodná súťaž podporuje podnikateľské nápady s pozitívnym spoločenským dopadom

ZEDKO, Hrhovské služby a Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike sú tri sociálne podniky zo Slovenska vybrané do druhého kola medzinárodnej súťaže zameranej na podporu podnikateľských nápadov s pozitívnym spoločenským dopadom, ktorej záverečné vyhodnotenie sa bude konať v marci 2021 v Budapešti.

V rámci súťaže organizovanej projektom Finance4SocialChange bolo vybraných 30 sociálnych podnikov z Rakúska, Nemecka, Bulharska, Slovinska, Moldavska, Chorvátska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny a Rumunska, aby sa v novembri 2020 odprezentovali pred medzinárodnou porotou a prebojovali do semi-finále. Štyri najlepšie sociálne podniky budú mať možnosť zúčastniť sa finálového kola a vyhrať cenu poskytnutú UniCredit bankou s cieľom podporiť ich ďalšie aktivity. UniCredit sa stal hlavným partnerom projektu a podporuje súťaž zameranú na sociálne podnikanie sumou v hodnote 30 000€. UniCredit patrí medzi priekopníkov v oblasti tzv. Social Impact Banking (SIB) so silným záväzkom budovať spravodlivejšiu a inkluzívnejšiu spoločnosť prostredníctvom podpory iniciatív, ktoré môžu mať pozitívny spoločenský dopad. Okrem získania finančnej odmeny majú sociálne podniky možnosť nadviazať kontakty s investormi, odborníkmi z UniCredit Social Impact Banking a relevantnými obchodnými partnermi z celého regiónu, ako aj dostať mentorské služby od lokálnych expertov, partnerov medzinárodnej súťaže.     

Sociálne podniky zapojené do medzinárodnej súťaže boli do druhého kola vyberané podľa prísnych kritérií definovaných Nemeckou agentúrou pre financovanie sociálnych podnikov (FASE). Hodnotené boli spoločenské a environmentálne aspekty podnikateľských nápadov ako i efektívnosť riešení spoločenských alebo environmentálnych problémov, merateľnosť dosiahnutých výsledkov a tiež udržateľnosť sociálnych podnikov pôsobiacich na trhu.

V rámci projektu Finance4SocialChange majú sociálne podniky a ďalší relevantní aktéri možnosť zapojiť sa do vzdelávacieho programu prostredníctvom tzv. Social Impact Investment Design Academy, mentorských workshopov ako i individuálnych mentorských stretnutí venovaných príprave a rozvoju podnikateľských plánov.   

Medzinárodný projekt Finance4SocialChange zameraný na podporu sociálneho podnikania v podunajskom regióne v rámci svojich aktivít zahŕňa vzdelávanie, výmenu skúseností, súťaž pre sociálne podniky a aj prezentáciu najlepších podnikateľských nápadov investorom. Projekt spája 14 partnerov z 12 krajín podunajskej oblasti a 6 asociovaných partnerov z celej Európy. Jedným z partnerov projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa danou problematikou zaoberá v spolupráci s projektovými partnermi i so slovenskými odborníkmi. Projekt Finance4SocialChange je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI). Bližšie informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke projektu http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *