Praktické tipy ako úspešne podnikať a čeliť krízovým situáciám zahrnuté vo vzdelávacom programe vytvorenom v rámci Interreg DTP sú dostupné pre organizácie v celej EÚ

Podpora podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom je cieľom medzinárodného projektu DanubeChance2.0, ktorý je implementovaný v podunajskom regióne. Svoje sily v rámci projektu spája 12 partnerov a päť asociovaných inštitúcií z 13 krajín Európy. Jedným z partnerov projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa danou problematikou zaoberá v spolupráci s projektovými partnermi i so slovenskými odborníkmi.

V rámci projektu DanubeChance2.0 partneri vytvorili vzdelávací program určený pre všetkých podnikateľov, no najmä pre podnikateľov čeliacim finančným problémom, či pre opätovne začínajúcich podnikateľov – tzv. podnikateľov druhej šance. Podnikatelia druhej šance sú podnikatelia, ktorí musia zmeniť svoje podnikateľské zameranie alebo prístup k riadeniu podniku, aby prežili krízu a stali sa odolnejšími voči nestálosti trhu.

V momentálnej situácii je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby vlády členských štátov podporovali podnikateľov nielen prostredníctvom finančných nástrojov, ale aj poskytovaním relevantných informácií a znalostí o tom, ako prehodnotiť svoju obchodnú činnosť, kombinovať zdroje príjmu, vstúpiť na nové trhy pomocou predchádzajúcich obchodných skúseností, digitalizovať svoje podnikanie či robiť správne rozhodnutia rýchlejšie a efektívnejšie.

Projekt DanubeChance2.0 ponúka kompletnú sadu vzdelávacích materiálov, ktoré zodpovedajú otázky podnikateľov v krízových situáciách:

  • Ako lepšie riadiť financovanie a zdroje spoločnosti?
  • Ako správne prerokovať existujúce obchodné podmienky, ktoré pre podnikateľa už nie sú výhodné?
  • Aké sú moderné komunikačné kanály, ktoré pomáhajú osloviť klientov na webe a sociálnych médiách?
  • Ako motivovať zamestnancov?
  • Kedy je potrebné právne poradenstvo?

Pri súčasnej ekonomickej kríze je potrebné zamerať sa na podporu malých a stredných podnikateľov. Tvorcovia politík by mali vedieť pomôcť podnikateľom predísť krízovým situáciám, ktoré môžu viesť až k ukončeniu existencie obchodnej spoločnosti. Preto by mali byť dostupné nástroje zamerané na nasledovné oblasti:

  • Ako pomôcť poctivým podnikateľom zmierniť následky bankrotu na osobný život
  • Ako pomôcť podnikateľom prekonať obavy a podporiť ich k reštartu podnikateľských aktivít
  • Poskytovanie poradenstva v oblasti dostupných zdrojov financovania a daňových podmienok pre podnikateľov
  • Poskytovanie pomoci pri vytváraní nového biznis modelu na základe skúseností získaných počas predchádzajúcich podnikateľských aktivít

Projekt DanubeChance2.0 je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI). Bližšie informácie o projekte i o vzdelávacích materiáloch sú dostupné na webovej stránke projektu http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0.

Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *