Projekt Finance4SocialChange: Smerom k udržateľnému sociálnemu investovaniu

Medzinárodný projekt Finance4SocialChange zameraný na podporu sociálneho podnikania v podunajskom regióne v rámci svojich aktivít zahŕňa vzdelávanie, výmenu skúseností, súťaž pre sociálne podniky a aj prezentáciu najlepších podnikateľských nápadov investorom.

Sociálne podniky vytvárajú milióny pracovných miest (v EÚ zamestnávajú 13,6 milióna ľudí) a významne prispievajú k sociálnemu začleneniu a inováciám. Hlavnou výzvou, ktorej však sociálne podniky čelia, je obmedzený prístup k zdrojom financovania, a to z dôvodu neistoty a rizika v ich podnikateľských aktivitách. S cieľom napomôcť rozvoju oblasti sociálneho podnikania vznikol projekt Finance4SocialChange, ktorý spája 14 partnerov z 12 krajín podunajskej oblasti a 6 asociovaných partnerov z celej Európy. Jedným z partnerov projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa danou problematikou zaoberá v spolupráci s projektovými partnermi i so slovenskými odborníkmi. Projekt má za cieľ zlepšiť finančné nástroje i stratégiu zameranú na posilnenie sociálnych podnikov v podunajskom regióne.

Mike Nagorkin, projektový manažér agentúry IFKA, hovorí, že projekt rozvíja spoločné i národné stratégie a akčné plány pre rozvoj sociálneho podnikania, ktoré môžu byť následne využité tvorcami politík.

Gorgi Krlev, odborník na investície s pozitívnym spoločenským dopadom z Univerzity v Heidelbergu potvrdil, že školenia budú prebiehať aj v online, ale aj offline forme – v priamom kontakte so sociálnymi podnikateľmi, ktorí disponujú nápadmi v oblasti sociálnych inovácií. Cieľom školenia je pomôcť presnejšie merať spoločenský dopad sociálnych podnikateľov, ktorý môže byť následne lepšie prezentovaný relevantným investorom. Ďalšou výhodou bude mapovanie sociálnych podnikov v podunajskej oblasti, rozvoj podnikateľských zručností a aj vytvorenie siete sociálnych podnikov i potenciálnych investorov. Predbežný termín začiatku online školení je máj 2020, zatiaľ čo offline školenia by sa mali uskutočniť v priebehu leta/jesene.

Adrian Fuchs z Finančnej agentúry pre sociálne podnikanie poukazuje na to, že záverečná fáza projektu bude zameraná na súťaž, v ktorej sa stretne približne 300 sociálnych podnikateľov z podunajského regiónu. Následne sa vyberú 4 spoločnosti s najlepšími nápadmi, ktoré pravdepodobne začiatkom nasledujúceho roka predstavia svoje nápady potenciálnym investorom. Podrobnosti o vzdelávacej platforme aj súťaži budú zverejnené na webovej stránke projektu.

Projekt Finance4SocialChange je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI). Bližšie informácie o projekte sú dostupné na webovej stránke projektu http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *