Stretnutia podnikateľov druhej šance – B2B workshopy

Podpora podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom je cieľom medzinárodného projektu DanubeChance2.0, ktorý je implementovaný v podunajskom regióne. Svoje sily v rámci projektu spája 12 partnerov a päť asociovaných inštitúcií z 13 krajín Európy. Jedným z partnerov projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa danou problematikou zaoberá v spolupráci s projektovými partnermi i so slovenskými odborníkmi.

V rámci projektu DanubeChance2.0 jednotliví partneri zorganizovali špecificky navrhnuté podujatia, počas ktorých mali účastníci možnosť vymeniť si informácie a skúsenosti z oblasti podnikania. Daný typ podujatia bol organizovaný s cieľom zapojiť podnikateľov druhej šance do tzv. B2B workshopov zameraných na interaktívnu výmenu informácií medzi podnikmi a zároveň na sieťovanie a zdieľanie vedomostí.

Workshopy organizované v rámci projektu na základe B2B formátu tvorili súčasť medziregionálneho i medzisektorového vzdelávania, nakoľko sa zameriavali na výmenu skúseností medzi úspešnými podnikateľmi druhej šance, neúspešnými podnikateľmi ako aj podnikateľmi, ktorí majú záujem učiť sa od ostatných.

Cieľom B2B workshopov bolo upriamiť pozornosť na zaujímavé príbehy úspešných podnikateľov, ktorí po neúspechu začali znovu podnikať, a tiež zdieľanie informácií a zručností potrebných na prekonanie krízových situácií a/alebo reštartu podnikania. Cieľom bolo takisto podporiť výmenu znalostí medzi úspešnými podnikateľmi druhej šance a podnikateľmi vo finančných problémoch, začínajúcimi, bankrotujúcimi, či neúspešnými podnikateľmi, tvorcami politík, finančnými sprostredkovateľmi a investormi v snahe vybudovať pozitívnu kultúru v oblasti podnikania druhej šance a povzbudiť neúspešných, ale čestných podnikateľov k opätovného vstupu na trh prostredníctvom profesionálnej podpory a mentorstva.

Projekt DanubeChance2.0 je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI). Bližšie informácie o projekte ako aj o metodike použitej pri danom type workshopov sú dostupné na webovej stránke projektu http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0.

Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)
http://www.interreg-danube.eu/danubechance2-0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *