Možnosti podpory podnikateľov prostredníctvom záchranných a revitalizačných opatrení v podunajskom regióne

Podpora podnikateľského prostredia a poskytovanie druhej šance podnikateľom je cieľom medzinárodného projektu DanubeChance2.0, ktorý je implementovaný v podunajskom regióne. Svoje sily v rámci projektu spája 12 partnerov a päť asociovaných inštitúcií z 13 krajín Európy. Jedným z partnerov projektu je Únia klastrov Slovenska (ÚKS), ktorá sa danou problematikou zaoberá v spolupráci s projektovými partnermi i so slovenskými odborníkmi.

Pre podnikateľov, ktorí sa ocitli v krízovej situácii alebo sa z takejto skúsenosti zotavujú, je nevyhnutný prehľad dostupných možností podpory prostredníctvom záchranných a revitalizačných opatrení v oblasti podnikania. Z daného dôvodu bol v rámci projektu vytvorený prehľad informácií o existujúcich opatreniach zavedených pre neúspešných, ale čestných podnikateľov, o službách v oblasti rozvoja podnikania a možnostiach podpory pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach, o školeniach dostupných pre opätovne začínajúcich podnikateľov i podnikateľov čeliacim finančným problémom, či o finančnej podpore pre podniky v procese reštrukturalizácie. Vďaka danému prehľadu majú podnikatelia príležitosť identifikovať existujúce možnosti podpory.

V kombinácii s príkladmi dobrej praxe zozbieranými v rámci projektu DanubeChance2.0, je daný nástroj užitočný pre podnikateľov i tvorcov politík.

Cieľom projektu Danubechance2.0 nie je len priama podpora podnikateľov druhej šance (tzv. opätovne začínajúcich podnikateľov) prostredníctvom posudzovania ich potenciálu pre podnikanie a opätovný vstup na trh, ale aj zviditeľnenie existujúcich možností podpory prostredníctvom záchranných a revitalizačných opatrení. Z daného dôvodu nástroj zhromažďuje existujúce opatrenia, ktoré boli identifikované partnermi projektu ako dostupné riešenia pre podniky vo finančných ťažkostiach.

Projekt DanubeChance2.0 je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI). Bližšie informácie o projekte i prehľad informácií o existujúcich možnostiach podpory prostredníctvom záchranných a revitalizačných opatrení v oblasti podnikania sú dostupné na webovej stránke projektu http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0.

Project co-funded by the European Union (ERDF, IPA, ENI)
http://www.interreg-danube.eu/danubechance2-0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *