Bioeconomy Cluster

Bioeconomy Cluster je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2015 s cieľom podpory spolupráce podnikateľskej sféry, sféry výskumu a vývoja, vzdelávacích inštitúcií, regionálnej a miestnej samosprávy, ako aj tretieho sektora.

Viac …